profiel | projecten openbare ruimte | projecten landschap | prijsvragen | contact

projecten landschap
  • Landgoed 'Hof de Eenzame': ontwerp en planontwikkeling landgoed (in het kader van de mogelijkheden van het 'Nieuwe Landgoederen' - beleid) in omgeving Domburg, Walcheren, oppervlakte ca. 12 hectare, particuliere opdrachtgever, uitvoering uitgesteld
  • Dagenham: ontwikkelingsstrategie terrein voormalige Fordfabrieken en omgeving, inpassing grootschalige infrastructuur en stedenbouwkundig plan nieuwe uitbreiding, meervoudige opdracht, in samenwerking met Maccreanor Lavington Architects
  • Maasvlakte NW-hoek: inpassing en profilering nieuwe infrastructuurbundel, inpassing windmolens, natuurontwikkeling, waterberging en recreatie op de Maasvlakte, in opdracht van Gemeentewerken/ Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
  • Maasvlakte A15: inpassing en profilering nieuw tracĂ© A15, stedenbouwkundige randvoorwaarden Distripark, inpassing natuurontwikkeling, waterberging en recreatie op de Maasvlakte, in opdracht van Gemeentewerken/ Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
  • De Krim, Texel: studie naar de toekomst van het bungalowpark, in combinatie met kustbeheer, onderdeel van 'Re-sort Recreation', in opdracht van het Nederlands Vormgevingsinstituut